Общо събрание на СНЦ ФК Чирпан 1929

Покани за общи събрания на:
1. СНЦ „Футболен клуб Чирпан“ – гр. Чирпан: 27.01.2023 г. /петък/ от 17:30 ч.
2. СНЦ „Футболен клуб Чирпан 1929“ – гр. Чирпан: 27.01.2023 г. /петък/ от 18:00 часа
––
Място: Голямата заседателна зала на община Чирпан, пл. Съединение № 1
––
Напомняме на членовете, които не са заплатили членски внос, да го направят при г-н Христо Чапанов, тел. 0896772571