Общо събрание на СНЦ Футболен клуб Чирпан – 12.01.2022 г.