Ръководство

На 15.06.2022 г. бе учредено ново СНЦ „Футболен клуб Чирпан 1929“, на което бе избран управителен съвет:

Управителен съвет

 1. Иван Петров Нолев – председател на УС
 2. Йордан Иванов Апостолов – зам.председател на УС
 3. Димитър Петров Стамболийски – член
 4. Дянко Николов Георгиев – член
 5. Михаил Делчев Иванов – член

На 01.07.2020 г. се проведе Общо събрание на СНЦ „Футболен клуб Чирпан“, на което бе избран нов управителен съвет:

Управителен съвет

 1. Бисер Бориславов Димитров – председател на УС
 2. Христо Стефанов Чапанов – зам.председател на УС
 3. Александър Славов Алексиев – член
 4. Георги Костадинов Зъбчев – член
 5. Иван Петров Нолев – член

На 23 март 2016 г. се проведе Общо събрание на СНЦ „Футболен клуб Чирпан“ на което бе избран нов управителен съвет и контролен съвет.

Управителен съвет

 1. Христо Димитров Мигнат – председател на УС
 2. Атанас Илиев Панев – зам.председател на УС
 3. Славчо Кирилов Боев – член
 4. Иван Димитров Жеков – член
 5. Росен Василев Иванов – член
 6. Михаил Делчев Иванов – член
 7. Стоян Димов Димов – член

Контролен съвет

 1. Николай Иванов Гърдов – председател на КС
 2. Величко Иванов Милчев – член
 3. Иван Василев Драганов – член