Ръководство

На 23 март 2016 г. се проведе Общо събрание на СНЦ „Футболен клуб Чирпан“ на което бе избран нов управителен съвет и контролен съвет.

Управителен съвет

  1. Христо Димитров Мигнат – председател на УС
  2. Атанас Илиев Панев – зам.председател на УС
  3. Славчо Кирилов Боев – член
  4. Иван Димитров Жеков – член
  5. Росен Василев Иванов – член
  6. Михаил Делчев Иванов – член
  7. Стоян Димов Димов – член

Контролен съвет

  1. Николай Иванов Гърдов – председател на КС
  2. Величко Иванов Милчев – член
  3. Иван Василев Драганов – член