Отчет на ФК Чирпан за 2019 година

Отчет за дейността на СНЦ Футболен клуб Чирпан за 2019 г.:

Приходи
През 2019 г. СНЦ Футболен клуб Чирпан е получили субсидия от общината в размер на 32 000 лв.

Разходи
През 2019 г. СНЦ Футболен клуб Чирпан е извършило следните разходи:
1. Гориво – 8255,52 лв;
2. Храна и напитки – 4008,41 лв.;
3. Екипировка – 1556,00 лв;
4.Лекарства – 13,03 лв;
5.Хонорар треньори – 8400,00 лв;
6.Хонорар съдии, делегати, лекари – 6243,00 лв;
7.Други разходи – 2540,00 лв.;
8.ДОО – 617,04 лв;
9.Подаръци новогодишни за децата – 177,53 лв;
10.Банкови такси – 212,96 лв.;
Общ разход – 32 023,49 лв.